POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Weronika Kołosionek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SIONKI CONCEPT STORE, z siedzibą przy ul. Tysiąclecia 12, 41-303 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia CEiDG, NIP: 629 22 45 199, zwany dalej SIONKI STORE

2.Dane osobowe zbierane przez SIONKI STORE za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. SIONKI STORE dokłada wszelkich starań do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających i rejestrujących się w Sklepie Internetowym.

3.Twoje dane przetwarzane są przez nas w celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i świadczeniem usług w nim oferowanych. Podczas korzystania ze Strony Sklepu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Przekazanie danych osobowych do SIONKI STORE jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.

4. Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane osobowe Użytkownika – firma kurierska Inpost.

5. Dane osobowe Użytkownika podane w celu wykonania umowy, przetwarzane są przez SIONKI STORE tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

6. Sklep Internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Zapisywane są one przez SIONKI STORE na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez SIONKI STORE produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl

7. Nie działamy wbrew woli naszych Klientów, a stosowne świadczenia będziemy rozpatrywać najszybciej jak to możliwe. Ponadto nie czerpiemy żadnych korzyści materialnych z gromadzenia/udostępniania danych. Jeśli uznasz jednak, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

8. Jeśli masz pytania związane z Polityką Prywatności bądź chciałbyś skorzystać ze swoich praw prosimy o przesłanie wiadomości na adres sionkistore@gmail.com